Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

alt

Ayurveda & Panchakarma (föredraget på engelska)

2016-11-25 15:30 - 16:00

Lokal Inspirationsscenen

Lakshmi

Ayurveda läkare (BAMS) Priyanka Sanodiya som är specialiserad på kvinnors hälsa och hudproblem, berättar om vad Ayurveda är och hur du kan dra nytta av det i ditt liv. Enligt Ayurveda föds vi med en konstitution bestående av en blanding av vata/pitta/kapha. I Ayurveda handlar mycket om att skapa balans i livet, hur gör man det på bästa sätt? Hur påverkas vi av vata, pitta och kapha i vardagslivet, hur håller man dem i balans och vad händer om de går ur balans? Dr Sanodiya som arbetar på riddarkliniken i Stockholm, ger oss också en liten inblick i PanchaKarma, det stora detox&reningssystemet i Ayurveda som innefattar flera olika behandlingar, diet och kostråd, massage mm

Föredragshållare: Priyanka Sanodiya