Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

alt

Litium det nya hälsomineralet

2016-11-26 11:00 - 12:00

Lokal K22

AreBe Group

Föredraget tar upp den senaste forskningen kring hur ett naturligt intag av grundämnet litium kan påverka en rad olika sjukdomar genom att ”balansera” effekten av mer 100 proteiner i kroppen, varav 20 är transkriptionsfaktorer. Litium påverkar främst glukosupptaget i cellerna, immunsystemet och nervcellers tillväxt, vilket i sin tur har betydelse för diabetes, hjärtkärlsjukdomar, vår motståndskraft mot bakterier och virus samt olika typer av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers, Parkinsons och MS. En rad studier visar också att litium har positiv påverkar på mentalt välmående genom att bl a minska risken för självmord, och hjälper till att balansera nivåerna av serotonin och dopamin i hjärnan. Föredraget bygger på boken ”Litium det nya hälsomineralet”, där andra utökade upplagan lanseras på mässan. Första upplagan, som också var den första boken i världen som tog ett helhetsperspektiv på litium och dess hälsobringande egenskaper, gavs ut i januari 2015.

Föredragshållare: Pehr-Johan Fager