Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

alt

Sömn och hälsa - hur ser kopplingen ut och vad betyder ålder och kön?

2016-11-25 15:00 - 16:00

Lokal Seminariesal A7

Sömnen är förutsättningen för vakenheten och återställer hjärnans bränsleförluster, städar ur hjärnan, befäster minne, återställer den emotionella balansen. För litet eller för dålig sömn ger tillfällig funktionsnedsättning, men effekterna ackumulerar över tid och leder till långsiktiga hälsorisker. Både kort och lång sömn är kopplad till ökad sjukdomsrisk, men längden är ändå inte så viktig som man kan tro. Lyckligtvis har också sömnen en bra mekanism för återhämtning efter sömnbrist, men långvarig belastning stör mekanismen. Stress är den vanligaste orsaken till störd sömn, men intressant nog är också störd eller kort sömn en orsak till upplevd stress. Idag finns dock effektiv psykologisk behandling av stressrelaterad sömnstörning. Åldrande och kön är ytterligare en intressant aspekt på sömnen - och
sambanden är inte alltid de man tror.

Föredragshållare: Professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm Stress Center

Foto: Niklas Björling