Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

alt

Blir det bra eller blir det dåligt? Ja det blir det!

2016-11-27 14:00 - 14:30

Lokal Aktivitetslabbet

SAFE

Hur du tänker kommer påverka hur du mår och presterar.
- bli medveten om hur du tänker och gör meningsfulla val-

Det går aldrig, det är ingen idé, jag är en bluff..." vad vi tänker har stor påverkan på hur vi mår och vad vi gör! Vad vi gör kommer leda till de resultat vi får. Ibland kommer tankarna att stjälpa oss och ibland kommer de att hjälpa oss i önskvärd riktning. Syftet med detta föredrag är att medvetandegöra dig om hur du kan lära dig förhålla dig till tankar som stjälper och begränsar dig och därigenom ge dig större handlingsfrihet i ditt liv att följa dina drömmar.

Föredragshållare: Johan Stenbäck, utbildad idrottslärare, Diplomerad Samtalsterapeut och Certifierad kommunikolog. Studerar nu till psykoterapeut på grundnivå med ACT inriktning.