Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

alt

Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna

2016-11-26 12:00 - 12:30

Lokal Yogascenen

ChiBall®

Har du barn i din närhet? Tycker du om yoga, dans och rörelseglädje? Kom och ta del av på hur du på ett enkelt och lustfyllt sätt kan väcka intresse och förmedla ett helhetsperspektiv inom hälsa för barn. Vi erbjuder även utbildningar för dig som jobbar med barn.
Hur får vi in det i barnens vardag? I skolan? På fritiden?

Du får en inblick i innehållet i de olika områdena:
Få Energi - Rörelseglädje - Recept - Lekar - Komma till Ro.

Syftet är bland annat att bidra till ökat självförtroende, stärkt självkänsla, högre koncentrationsförmåga, bättre kondition och hälsa, lustfyllt och kreativt skapande kring matlagning, förbättring av läs- och skrivförmågan och att öka samarbetsförmågan. Helt enkelt vill vi belysa att allt - hänger ihop!

Föredragshållare: Anette Ljungberg